Splošni pogoji sodelovanja

V tem dokumentu so določeni pogoji sodelovanja (v nadaljnjem besedilu "Sporazum"), ki urejajo vaše članstvo v panelu Panelvp in vaše pravice ter obveznosti, ki jih imate kot član. .

Panel izvaja Spartoo SAS, poenostavljena delniška družba s kapitalom 215632 eur, s sedežem na 16 rue henri barbusse, 38100 Grenoble, vpisana na RCS Grenoble pod številko 489 895 821. Tel : 04.76.09.59.29.

Družba izvaja raziskavo trga na spletu prek obiskovalcev ali opredeljene skupine panelistov, ki se zavezuje, da bo redno in aktivno sodelovala v raziskavah Panelvp.

Podjetje z uporabniki sklene partnerstvo, s katerim so udeleženci upravičeni do rednih žrebov.

Panelist prostovoljno in samostojno sodeluje v raziskavah Panelvp. Samostojnost izključuje podrejeni položaj panelista in Panelvp.

Vabimo vas, da podrobno preberete pogodbo priloženo spodaj in jo natisnete (v kolikor je to potrebno), preden se vpišete in začnete uporabljati stran panelvp.si. S pridružitvijo panelu Panelvp potrjujete, da ste prebrali, razumeli in sprejeli celoto splošnih pogojev sodelovanja. Potrjujete, da:

• Izpolnjujete pogoje članstva iz člena 2.

• Soglašate, da se vse določbe, določene v sporazumu nanašajo na vas, dokler ne prekličete ali prekličete vaše članstvo v skladu s pogoji iz člena 4 Sporazuma.

1.Definicija

Članstvo: Sprejeti pogoje in s tem postati član panela Pogodba: Splošni pogoji sodelovanja, ki veljajo v času pristopa. Sčasoma se lahko spreminjajo. Vabimo vas, da jih redno preverjate. Tržne raziskave / Ankete: vsebujejo študijo vedenj, stališč in mnenj fizičnih in pravnih oseb. Mi: Spartoo Panel: Skupina posameznikov, ki so se strinjali, da se bodo odzvali na raziskave Panelvp. Skupina: Vsak član Panelvp Kvalifikacijski vprašalnik: niz vprašanj, ki jih mora panelist izpolniti v zvezi s svojim profilom, da omogoči panelu poznavanje svoje sestave. Nagradna igra: priložnost žrebanja za vsakega prijavljenega in aktivnega udeleženca, da osvoji nagrado. Stopnja udeležbe: Razmerje števila udeležb (število zaključenih anket) za udeleženca med izpolnjenimi ankete in števili povabil, ki jih prejme panelist. Vi: Vsak član panela

2. Sodelovanje v raziskavi panel

Sodelovanje v panelu je odvisno od izpolnitve Vprašalnika za predizbor. Panel je odprt izključno za posameznike, stare 15 let in več, ne glede na njihovo državljanstvo.

2. Sodelovanje v raziskavi panel

Pogodba se začne po uvodnem e-mailu potrditve, ki ga pošljemo panelistu. Ta pogodba se sklene za nedoločen čas. Pridržujemo si pravico, da pogodbo lahko kadar koli prekinemo.

4. Obveznosti in odgovornosti

4. Obveznosti in odgovornosti

4.1. Člana

Član se obvezuje, da bo dejavno, redno in iskreno sodeloval pri raziskavah, ki so mu predlagane, da posodablja svoje osebne podatke, ki so dostopni prek njegovega prostora panelista, da se drži minimalne aktivnosti znotraj panela, to pomeni odgovoriti na vsaj eno raziskavo od 5. Ne smete ponovno ustvarjati, kopirati, prodajati, preprodajati ali izkoriščati v komercialne namene celotno skupino ali del nje, kakršno koli uporabo panela ali kakršno koli pravico dostopa do panela. Ne boste poskušali pridobivati kuponov na goljufij način. Vsaka goljufija ali zloraba v okviru panela lahko privede do upravnih in/ali sodnih postopkov, ki se tičejo vas, vključno z zaplembo vaših kuponov in preklicem vašega članstva.

4.2. Panelvp

Panelvp si pridržuje pravico do pošiljanja e-mailov, s katerimi prosi člana naj posodobi svoje podatke. V primeru uporabe enega ali več primerov, navedenih v nadaljevanju, si pridržujemo pravico, da avtomatsko, brez predhodnega obvestila in brez pravne formalnosti, prekinemo pogodbo po elektronski ali navadni pošti: :
• Uporaba Panela v nasprotju z javnim redom in pravili ;
• Kršitev naših zunajzakonskih pravic ali pravic tretjih oseb ;
• Dejanje, ki vpliva na delovanje Panela ;
• Smrt ;
• Neaktiven račun. Vsak račun, ki ne deluje v obdobju enega leta, se šteje za neaktivnega ali vsak račun, s katerim ni bilo izpolnjene nobene ankete v roku enega leta ;
• Izguba, zloraba ali nepooblaščena uporaba vaše prijave ;
• Posredovanje, goljufiva uporaba vašega gesla ;
• Prevara, protipravno odtujena ali zlonamerna uporaba panela (zlasti ustvarjanje več računov za isto osebo, ki vodi do neupravičenega dobička kuponov, zlasti z izvajanjem sistema avtomatizacije) ;
• Če date vaš račun na razpolago tretji osebi ;
• Vsako neizpolnjevanje resničnih podatkov o vas ;
• Kakršne koli kršitve vaših obveznosti iz pogodbe, ki niso navedene v členu 4.2 zgoraj;
• Vsaka kršitev določb člena 4.1. Zaradi tega bomo vaš račun in članstvo preklicali brez predhodnega obvestila, vi pa boste odgovorni za morebitne stroške povezane s škodo ali odškodnino, pravnimi postopki ali drugimi bremenitvami.

5. Plačilo panelistov

V zameno za sodelovanje v panel raziskavah in glede na stopnjo udeležbe, panelist samodejno sodeluje v mesečnem žrebanju z nagrado. Da bi bil upravičen do žrebanja meseca, mora biti stopnja udeležbe igralca večja ali enaka stopnji , ki je navedena v njegovem panel prostoru. Svojo stopnjo udeležbe lahko preveri kadar koli v osebnem panel prostoru. Žrebanje bo potekalo 1. delovni dan vsakega meseca z bonom v vrednosti 100 €, ki velja na spletnem mestu spartoo.si in velja eno leto od datuma izdaje kupona. Če sodeluje v žrebanju, mora udeleženec na predvečer imeti stopnjo udeležbe, ki je večja ali enaka 75%. To stopnjo lahko preveri na panelvp.si. Izžrebani panelisti bodo obveščeni po e-mailu, njihovo ime bo objavljeno na strani Panelvp. Panelist bo prav tako avtomatsko vpisan v žrebanje na koncu vsakega vprašalnika z nagrado (bon v vrednosti 20 € med 4 boni, ki so na voljo v žrebanju, veljavni so 1 leto na spletni strani spartoo.si od datuma žrebanja naprej). Panelisti, ki jih bomo izžrebali bodo obveščeni po e-mailu. Žrebanje bo izvedeno po zaključku vsakega vprašalnika.

6. Omejitev klavzule o odgovornosti

Stranka je izključno odgovorna za uporabo svojega položaja in posledice, ki izhajajo iz tega. Odgovornost SPARTOO se ne more vključiti v naslednjih primerih :
• Za storitve, ki jih zagotavlja tretja oseba
• V primeru neizpolnjevanja dolžnosti s strani stranke
• V primeru pomanjkljivega zaščitnega sistema ali neučinkovitega zaščitnegea sistema proti virusom na računalniku stranke.
• V primeru velikih vdorov
• V primeru težav zaradi zunanjih vplivov, povezanih z izvorom internetnega omrežja (premajhna hitrost, preobremenjenost, odklop)

Prav tako SPARTOOni odgovoren za:
• Škodo, ki jo utrpi panelist v primeru spremembe in/ali izgubi njegove računalniške opreme in/ali internetne povezave in/ali e-poštnega naslova ter e-poštnega nabiralnika in/ali gesla.
• Tehnične motnje (povezava, pošiljanje e-pošte itd.) neodvisno od njegovega nadzora
• Škodo, ki jo neposredno ali posredno povzroča spletna stran in njena uporaba
• Moralne škoda, ki bi lahko bile posledica izpostavljenosti vsebini vprašalnikov
• Vprašalnike, katerih avtor ni on sam; ki bi jim panelist lahko bil izpostavljen na goljufiv način ali ne
• Izgubo, krajo ali prestrezanje osebnih podatkov, ki so jih predložili panelisti, s strani tretje osebe
Spartoo ne more jamčiti, da bo spletna stran panelvp.com na voljo in da bo ustrezala pričakovanjem panelistov, da dostop ne bo prekinjen, da ne bo prišlo do zamude, napake, opustitve ali izgube podatkov, ki jih posreduje panelist, da noben virus, trojanski konj ne bo prenesen in da se ne bo povzročila nobena škoda informacijskem materialu panelista.

7. Varstvo podatkov

Panelisti se zavezujejo, da bodo zadržali informacije o raziskavah, ki so jim namenjene. Panelvp se zavezuje, da ne bo posredoval vaših vpisnih podatkov in vaših odgovorov nobeni tretji osebi. Vaši osebni podatki ne bodo uporabljeni v komercialne namene. Registracija je brez obveznosti. Član jo lahko kadar koli prekine s posodobitvijo "Moji podatki" na panelvp.si.