Pravne informacije

Družba SPARTOO SAS

Družba z omejeno odgovornostjo (Société Anonyme) s kapitalom 364 561,76EUR, s sedežem na 16 Rue Henri Barbusse 38100 Grenoble, Francija je registrirana pod številko 489 895 821 pri RCS Grenoble. DDV znotraj Skupnosti : FR26489895821Leta 2022 je podjetje Spartoo pridobilo indeks poklicne enakosti spolov 95/100

Kontakt

Tel : 00334.76.09.59.29
Direktor: G. Boris Saragaglia, ki ima funkcijo vodje podjetja SPARTOO SAS


Kontakt Službe za podporo strankam

Tel : 01.85.09.79.58
od ponedeljka do petka od 9h do 17h.

Naslov

SPARTOO SAS
16 rue Henri Barbusse
38100 Grenoble


Gostovanje spletne strani SPARTOO.SI :

Société Iguane Solutions
Sedež :
17 rue de Surène
75008 Paris
Tél. : +33(0)8.92.68.44.47

Elements graphiques

Fonts : Google Fonts, Font Awesome. Graphics : Drawkit.io